Zrównoważony rozwój

MNIEJSZE OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA POPRZEZ WBUDOWANY SYSTEM DOZOWANIA.

Dzięki dostępnemu opcjonalnie wbudowanemu systemowi dozowania środka chemicznego można w maszynach columbusa dokładnie nastawić ilość używanego środka chemicznego. To na ogół prowadzi do mniejszego jego zużycia we wszystkich zastosowaniach i tym samym ochrony środowiska. Dzięki elektronicznej regulacji mieszanina koncentratu i wody pozostaje zawsze optymalna. Jeśli mniejszy jest dopływ wody, stosuje się też mniej środka chemicznego. Nawierzchnie w ten sposób czyszczone pozostają dłużej piękne, a każda przerwa w czyszczeniu wpływa aktywnie na ochronę środowiska.

 

MNIEJSZE ZUŻYCIE SUROWCÓW POPRZEZ EKONOMICZNY DESIGN.

Już w fazie projektowania maszyn zwracamy uwagę na to, by optymalną jakość czyszczenia uzyskać przy możliwie niewielkich wymiarach. Staramy się zmniejszać użycie materiałów i dążymy stale do zmniejszenia zużycia energii. Przykładem takiego ekologicznego i ekonomicznego designu są zbiorniki w automatach Columbus. Skonstruowane w innowqcyjnej technice podwójnych ścianek  zbiornik wody czystej otacza miejsce położenia akumulatorów, prowadząc do oszczędności na ciężarze i miejscu.

 

MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII POPRZEZ UŻYTKOWANIE SPRAWNIEJSZYCH URZĄDZEŃ.

Użycie sprawniejszych urządzeń i przekładni o mniejszych oporach zmniejsza straty energii podczas przenoszenia napędu. To oznacza mniejsze zużycie energii i umożliwia uzyskać optymalny efekt czyszczenia dzięki właściwej mocy  szczotki i silnika.

 

MNIEJ ODPADÓW POPRZEZ PODATNE NA RECYKLING MATERIAŁY.

Materiały, które są stosowane w automatach sprzątających columbusa są w zdecydowanej większości zdolne do recyklingu. Głównie stosujemy do produkcji maszyn stal, jeden z najbardziej ekologicznych materiałów oraz polietylen. Polietylen może być zmielony do postaci granulatu i znowu użyty jako materiał wyjściowy do produkcji nowych elementów obudowy. Stal natomiast poddana recyklingowi nie traci swoich pierwotnych właściwości.  Wyposażamy nasze maszyny w miarę możliwości w elementy elektrotechniczne, których metalowe składniki poddają się bezproblemowo recyklingowi. Stosowanie dużych, centralnych paneli sterowniczych zmniejsza zużycie szkodliwych części elektronicznych.

 

MNIEJSZE ZUŻYCIE WODY POPRZEZ ZASTOSOWANIE SPECJALNYCH SZCZOTEK.

Szczotki columbusa posiadają specjalną strukturę na całej swojej powierzchni. Dzięki większej ilość  szczecin użyty płyn czyszczący układa się równomiernie na szczotce i tym samym bardziej oszczędnie. Ponadto zewnętrzny kołnierz jest szczególnie gęsto zbudowany i uniemożliwia wypływ dużej ilości płynu czyszczącego poza obszar pracy maszyny.