Odcisk

G. Staehle GmbH u. Co. KG

Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart

telefon: +49 (0) 711 - 95 44 - 960
telefax: +49 (0) 711 - 95 44 - 941
e-Mail:
export@columbus-clean.com
Internet:
www.columbus-clean.com

Forma prawna:
GmbH u. Co. KG
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Stuttgart
Numer rejestru: HRA 281

Osobiście odpowiedzialni wspólnicy:
Staehle Verwaltungs GmbH
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Stuttgart
Numer rejestru: HRB 12837

Zarząd:
Jörg Peter Staehle, Marc Oliver Staehle

Podatkowy Numer Identyfikacyjny:
DE147637018

Wskazówki użytkowania

G. Staehle GmbH u. Co. KG umieścił na niniejszej stronie starannie informacje, które zobowiązuje się stale sprawdzać i aktualizować. Niemniej jednak G. Staehle GmbH u. Co. KGnie bierze odpowiedzialności za poprawność, aktualność, kompletność i dokładność zawartości strony.  G. Staehle GmbH u. Co. KG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej stronie internetowej bez uprzedzenia. Przedstawiana jest aktualna paleta produktów, jednakże w niektórych państwach mogą być niektóre produkty niedostępne. G. Staehle GmbH u. Co. KG nie ręczy, że wszystkie informacje będą użyteczne dla klientów i określą wszystkie możliwe zastosowania. Wiążące informacje, porady i wyjaśnienia columbus udziela wyłącznie w ramach indywidualnych kontaktów. G. Staehle GmbH u. Co. KG nie daje gwarancji, że niniejsza strona lub serwer nie zawiera wirusów lub innych szkodliwych elementów. Strona może być powiązana linkami z innymi stronami. Użycie linków odbywa się na własną odpowiedzialność. Niniejsza strona jest wykonana na podstawie niemieckich przepisów prawa, użytkowanie strony internetowej podlega prawu niemieckiemu. Do rozpatrywania wszelkich sporów uprawniony jest sąd właściwy siedzibie G. Staehle GmbH u. Co. KG, w Stuttgarcie.

Wskazówki dotyczące ochrony danych

Można korzystać ze strony internetowej bez podawania w sposób otwarty swojej tożsamości.  W przypadku podjęcia próby nawiązania kontaktu, nieodzowne jest podanie podstawowych pojedynczych danych , które mogą być przerabiane oraz magazynowane i następnie wykorzystane. Stosuje się wtedy odpowiednie regulacje dotyczące ochrony danych. G. Staehle GmbH u. Co. KG wykorzystuje podane przez pytających w ankiecie dane w celu podjęcia kontaktu. Dane będą w tym zakresie przechowywane. Dalsze przekazywanie danych jest wykluczone.

Prawa autorskie i prawa użytkowania

Teksty, obrazy i grafiki oraz ich układ są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana lub umieszczana na innych stronach. Powyższe nie ma zastosowania do pobierania tekstów, obrazów i grafik, jeśli te materiały są wykorzystane do dystrybucji produktów columbusa.

Użycie logo columbusa musi być w każdym przypadku zatwierdzone. Aby to zrobić, należy zwrócić się do działu marketingu.